แคตตาล็อกออนไลน์

 • สำนักงานเช่าพื้นที่ติดทางเชื่อมbts

  อาคารมณียาเซ็นเตอร์(MANEEYA CENTER) และอาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอร์ธ สำนักงานเช่าพื้นที่ติดทางเชื่อม BTS สูง 17 ชั้น และ 10 ชั้น ในย่านราชประสงค์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร (Office for rent: CBD of Bangkok Thailand) ตั้งอยู่บนถนนเพลินจิตเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม บริหารงานโดยบริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด เปิดให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ออฟฟิศใ...

  หมวดหมู่ : อาคารสำนักงาน, อาคารสำนักงาน

  ดูรายละเอียด
 • สำนักงานให้เช่า ราชประสงค์

  อาคารมณียาเซ็นเตอร์(MANEEYA CENTER) และอาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอร์ธ สำนักงานเช่าพื้นที่ติดทางเชื่อม BTS สูง 17 ชั้น และ 10 ชั้น ในย่านราชประสงค์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร (Office for rent: CBD of Bangkok Thailand) ตั้งอยู่บนถนนเพลินจิตเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม บริหารงานโดยบริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด เปิดให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ออฟฟิศใ...

  หมวดหมู่ : อาคารสำนักงาน, อาคารสำนักงาน

  ดูรายละเอียด
 • มณียา เซ็นเตอร์ อาคารสำนักงานให้เช่ากลางเมือง

  อาคารมณียาเซ็นเตอร์(MANEEYA CENTER) และอาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอร์ธ สำนักงานเช่าพื้นที่ติดทางเชื่อม BTS สูง 17 ชั้น และ 10 ชั้น ในย่านราชประสงค์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร (Office for rent: CBD of Bangkok Thailand) ตั้งอยู่บนถนนเพลินจิตเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม บริหารงานโดยบริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด เปิดให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ออฟฟิศใ...

  หมวดหมู่ : อาคารสำนักงาน, อาคารสำนักงาน

  ดูรายละเอียด
 • เช่าออฟฟิศสำนักงาน ย่านชิดลม

  อาคารมณียาเซ็นเตอร์(MANEEYA CENTER) และอาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอร์ธ สำนักงานเช่าพื้นที่ติดทางเชื่อม BTS สูง 17 ชั้น และ 10 ชั้น ในย่านราชประสงค์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร (Office for rent: CBD of Bangkok Thailand) ตั้งอยู่บนถนนเพลินจิตเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม บริหารงานโดยบริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด เปิดให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ออฟฟิศใ...

  หมวดหมู่ : อาคารสำนักงาน, อาคารสำนักงาน

  ดูรายละเอียด
 • โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

  อาคารมณียาเซ็นเตอร์(MANEEYA CENTER) และอาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอร์ธ สำนักงานเช่าพื้นที่ติดทางเชื่อม BTS สูง 17 ชั้น และ 10 ชั้น ในย่านราชประสงค์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร (Office for rent: CBD of Bangkok Thailand) ตั้งอยู่บนถนนเพลินจิตเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม บริหารงานโดยบริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด เปิดให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ออฟฟิศใ...

  หมวดหมู่ : อาคารสำนักงาน, บริการจองโรงแรม, โรงแรมเขตนครหลวง

  ดูรายละเอียด
 • เช่าสำนักงาน เพลินจิต

  อาคารมณียาเซ็นเตอร์(MANEEYA CENTER) และอาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอร์ธ สำนักงานเช่าพื้นที่ติดทางเชื่อม BTS สูง 17 ชั้น และ 10 ชั้น ในย่านราชประสงค์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร (Office for rent: CBD of Bangkok Thailand) ตั้งอยู่บนถนนเพลินจิต เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม บริหารงานโดยบริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด เปิดให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ออฟฟิศ...

  หมวดหมู่ : อาคารสำนักงาน, อาคารสำนักงาน

  ดูรายละเอียด
 • เช่าสำนักงาน ราชประสงค์

  อาคารมณียาเซ็นเตอร์(MANEEYA CENTER) และอาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอร์ธ สำนักงานเช่าพื้นที่ติดทางเชื่อม BTS สูง 17 ชั้น และ 10 ชั้น ในย่านราชประสงค์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร (Office for rent: CBD of Bangkok Thailand) ตั้งอยู่บนถนนเพลินจิตเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม บริหารงานโดยบริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด เปิดให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ออฟฟิศใ...

  หมวดหมู่ : อาคารสำนักงาน, อาคารสำนักงาน

  ดูรายละเอียด
 • ออฟฟิศให้เช่า เพลินจิต

  อาคารมณียาเซ็นเตอร์(MANEEYA CENTER) และอาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอร์ธ สำนักงานเช่าพื้นที่ติดทางเชื่อม BTS สูง 17 ชั้น และ 10 ชั้น ในย่านราชประสงค์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร (Office for rent: CBD of Bangkok Thailand) ตั้งอยู่บนถนนเพลินจิตเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม บริหารงานโดยบริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด เปิดให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ออฟฟิศใ...

  หมวดหมู่ : อาคารสำนักงาน, อาคารสำนักงาน

  ดูรายละเอียด
 • อาคารปล่อยเช่าพื้นที่กลางเมือง

  อาคารมณียาเซ็นเตอร์(MANEEYA CENTER) และอาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอร์ธ สำนักงานเช่าพื้นที่ติดทางเชื่อม BTS สูง 17 ชั้น และ 10 ชั้น ในย่านราชประสงค์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร (Office for rent: CBD of Bangkok Thailand) ตั้งอยู่บนถนนเพลินจิตเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม บริหารงานโดยบริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด เปิดให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ออฟฟิศใ...

  หมวดหมู่ : อาคารสำนักงาน, อาคารสำนักงาน

  ดูรายละเอียด
 • เช่าพื้นที่เปิดหน้าร้านขายของติด BTS

  อาคารมณียาเซ็นเตอร์(MANEEYA CENTER) และอาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอร์ธ สำนักงานเช่าพื้นที่ติดทางเชื่อม BTS สูง 17 ชั้น และ 10 ชั้น ในย่านราชประสงค์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร (Office for rent: CBD of Bangkok Thailand) ตั้งอยู่บนถนนเพลินจิตเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม บริหารงานโดยบริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด เปิดให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ออฟฟิศใ...

  หมวดหมู่ : อาคารสำนักงาน, อาคารสำนักงาน

  ดูรายละเอียด